Lietošanas noteikumi

 • SIA „TeleMedia” uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē 1189.lv un visās citās tīmekļa vietnēs, kas ir SIA „TeleMedia” īpašumā un/vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz SIA „TeleMedia” vārda; turpmāk šo noteikumu tekstā visas šīs vietnes tiks apzīmētas ar 1189.lv
 • 1189.lv sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet 1189.lv sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kā arī 1189.lv partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot 1189.lv tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.
 • 1189.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto 1189.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē1189.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu. 

Autortiesības

 • 1189.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura 1189.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez 1189.lv rakstiskas atļaujas. 

Materiālu publiskošana

 • 1189.lv pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs 1189.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, komentāri, video vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 • Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas 1189.lv rezultātā.
 • 1189.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
 1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
 2. materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
 3. materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 • 1189.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi 1189.lv.
 • Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko 1189.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus 1189.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos 1189.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz 1189.lv (SIA „TeleMedia”) neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj 1189.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis 1189.lv.
 • lietotājs piekrīt, ka 1189.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrītat, ka šī licence dod 1189.lv šādas tiesības.
 • Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.
 • 1189.lv nav atbildīga par 1189.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.
 • 1189.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām 1189.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. 1189.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar 1189.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
 • lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu 1189.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret 1189.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.
 • 1189.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst jebkuru informāciju.
 • izmantojot 1189.lv sistēmas, lietotājs apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Autortiesību likuma prasības kā arī SIA „TeleMedia” sistēmu izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA „TeleMedia”. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Pieeja pakalpojumiem paredzēta 1189.lv autorizētam lietotājam. Informācijai ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Informācijas avoti: LR Uzņēmumu reģistrs, SIA „TeleMedia” datu bāze, Lursoft datu bāzes internetā, Valsts zemes dienests, SIA Latvijas vēstnesis. Katalogā ievietotās preču zīmes, logo un citi grafiskie attēli ir attiecīgo kompāniju īpašums. SIA „TeleMedia” nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti saņemto pakalpojumu.


Citi noteikumi

 • Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
 • 1189.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas 1189.lv.
 • Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
 • Ja lietotājs vēlas izmantot 1189.lv esošos materiālus, tas sazinās ar 1189.lv pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi info@1189.lv
Aizvērt

Laika prognoze 8. Decembris (10:00)

Rīga,   -5 Daugavpils,   -7 Liepāja,   -4 Ventspils,   -5 Saldus,   -6 Valka,   -8 Valmiera,   -8 Gulbene,   -8 Jelgava,   -6 Rēzekne,   -8 Jēkabpils,   -7